Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak

 

 SZKOLNY KODEKS

 

 

 

 

* Każdy ma prawo do wyrażania poglądów, które nie krzywdzą innych.
* Nie używaj siły fizycznej wobec innych.
* Nie przechodzimy obojętnie obok krzywdzonych osób.
* Każdy ma prawo do wspólnej zabawy i pracy.
* Nie zabieramy i nie niszczymy własności cudzej i wspólnej.
* Informujemy dorosłych o wszelkich przejawach przemocy.
* Nie obrażamy siebie słowem, gestem i miną.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 by ZS Plociczno RL