:: HOME :: AKTUALNOŚCI :: OGŁOSZENIA :: FOTO GALERIA :: KONTAKT ::

WYPRAWKA SZKOLNA

 

DRODZY RODZICE !!!

Dyrektor Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie – Tartak informuje o warunkach udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”:

1. Pomoc jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/15 naukę w:

  • kl. II – III i VI szkoły podstawowej;

2. Dofinansowanie wynosi:

  • do 225 dla uczniów klas II – III szkoły podstawowej

  • do 325 zł dla uczniów klas VI szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

3. O pomoc zwracają się rodzice/prawni opiekunowie dziecka do dyrektora szkoły w formie pisemnej (WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pt. „Wyprawka Szkolna”)

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć:

539 zł (netto)

Wnioski proszę składać w sekretariacie Zespołu Szkół im. Lotników Polskich
w Płocicznie – Tartak  do 15 września 2014 r.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego do wysokości wartości pomocy).

 

   Załączniki:

1.     WNIOSEK o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pt. „Wyprawka Szkolna”

 

 

copyright © 2013 ZS.Płociczno - Tartak, RL