:: HOME :: AKTUALNOŚCI :: OGŁOSZENIA :: FOTO GALERIA :: KONTAKT ::

 

DOTACJA NA PODRĘCZNIKI

Szkoły podstawowe i gimnazja będą miały obowiązek zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik oraz materiałów ćwiczeniowych.

Zmiana będzie wdrażana sukcesywnie, począwszy od 2014 r. w odniesieniu do uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Egzemplarze podręczników oraz materiałów edukacyjnych zastępujących lub uzupełniających podręcznik będą wypożyczane uczniom, zaś egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym.

Od 2014 roku organy prowadzące szkoły podstawowe i gimnazja otrzymywać będą dotację celową na zakup:

Ø  podręczników lub materiałów edukacyjnych do zajęć z danego języka obcego nowożytnego oraz materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego dla klas I-III szkoły podstawowej,

Ø  podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej i wszystkich klas gimnazjum.

 

Harmonogram wprowadzania dotacji:

    

 

 

 

 

 

copyright © 2013 ZS.Płociczno - Tartak, RL